MarMarra Tegelwerken staat u bij met raad en daad!

Kleur, licht en ruimte

Wij mensen hebben een visuele waarneming van de ruimte. Binnen deze waarneming oefenen licht ‘inval’ en kleur invloed op elkaar uit. Het samenspel van deze elementen, dient dan ook in overweging genomen te worden bij de keuze voor het betegelen van een welbepaalde ruimte. Zo laten de kleuren bij schemering een andere indruk achter dan bij fel zonlicht of bij kunstlicht. Het is daarom zinvol om even stil te staan bij lichtbronnen die voorkomen in de betegelde ruimte. Daarnaast heeft het gebruik van kleuren dan weer invloed op de ruimte. Lichtere kleuren hebben een verruimend effect, terwijl donkerde kleuren de ruimte eerder verkleinen, maar knusser maken. Hieronder vind je alvast enkele “eye catchers”.

Tegelpatronen

Het leggen van tegels kan op verschillende manieren gebeuren. In het merendeel van de gevallen wordt er gekozen voor een recht of diagonaal verband. Waarschijnlijk zal het je verbazen als we je vertellen dat er voor het leggen met “fantasie”, meer dan 100 tegelpatronen denkbaar zijn. Het spreekt voor zich dat dergelijke tegelpatronen in hoge mate bijdragen aan de sfeerbepaling. Tevens kunnen ze de decoratieve waarde van uw tegel enorm versterken. Hou hierbij wel rekening met een meerprijs voor het betegelen in patronen. Hieronder vind je al een aantal voorbeelden. Wilt u meer weten? Onze toonzaaladviseurs staan klaar met een persoonlijk advies, afgestemd op uw situatie, budget en wensen.